Млин бізнес ідей

 
Ідеї Бізнесу, Ідеї для малого бізнесу, Ідеї домашнього Бізнесу Бізнес-Плани, Приклади, Зразки Бізнес-Планів Розвиток Бізнесу Бізнес Публікації
 
 

 

Кар'єрні можливості жінки у сфері бізнесу

   

Опис дослідження

Мета
Виявити можливості і проблеми кар'єрного росту жінок в бізнес сфері, а також розглянути динаміку кар'єрних можливостей жінок у 2008-2010 рр.

Характеристика вибірки
Керівники відділів кадрів великих вітчизняних і зарубіжних компаній, що працюють в Росії, з них: 29% - сектор послуг і торгівлі, 25% - фінансова сфера, 17% - виробництво промислових товарів, 12% - виробництво товарів народного споживання, 8% - телекомунікації та високі технології, 5% - енергетичний сектор, 4% - інше 68% компаній мають підрозділи в регіонах Росії. Середня чисельність працівників в опитаних компаніях 4 400 осіб. Близько 44% всіх опитаних співробітників компаній складають жінки.

Терміни проведення дослідження - січень-лютий 2010 року 76 компаній взяли участь у дослідженні

Дослідження проведено методом заочного анкетування.

Основні результати

 • В цілому частка жінок на керівних посадах за останні три роки збільшилася, традиційно висока частка жінок серед головних бухгалтерів, директорів з персоналу та фінансових директорів.
 • Жінки працюють в одній компанії довше, ніж чоловіки.
 • Для успішного кар'єрного зростання жінок особливо важливими є старанність, адаптивність, вміння вибудовувати відносини з колегами.
 • В 4/5 компаній немає відмінностей у рівні заробітної плати чоловіків і жінок, що займають однакові позиції.
 • Лише у 8% компаній є структури, які захищають права та інтереси жінок.
 • Найбільш поширеними програмами для жінок (у тому числі з дітьми) є гнучкий робочий графік, медична страховка для сім'ї, можливість частково працювати вдома.
 • Майже у 90% компаній відсутні програми адаптації/підвищення кваліфікації жінок, які повернулися з декретної відпустки.
 • Більше половини компаній виробляють жінкам додаткові виплати при народженні дитини, понад встановлених трудовим законодавством.
 • За останній рік помітно збільшилася частка жінок, які йдуть у декретну відпустку менш ніж на 12 місяців.

Частка жінок на керівних посадах

 • В цілому частка жінок на керівних посадах за останні три роки збільшилася.
 • Традиційно високою залишається і продовжує зростати частка жінок на таких посадах як головний бухгалтер, директор з персоналу, фінансовий директор.
 • Серед директорів з маркетингу частка жінок за останній рік дещо знизилася.
 • Досить низький відсоток жінок на таких позиціях як директор по виробництву, генеральний директор, голова ради директорів, президент.
200820092010
Головний бухгалтер 73 % 76 % 93 %
Дир.по персоналу 63 % 62 % 70 %
Фінансовий директор 28 % 39 % 48 %
Дир.по маркетингу 24 % 48 % 36 %
1-й заступник ген.директора 15 % 24 % 24 %
Дир.по виробництва 20 % 5 % 11 %
Генеральний директор 9 % 4 % 9 %
Голова ради директорів 0 % 0 % 4 %
Президент 9 % 0 % 3 %
Всього 32 % 38 % 39 %

Частка жінок серед новопризначених і залишили компанію керівників

Якщо протягом минулого року частки жінок прийшли і залишили керівні посади в компаніях були однаковими (по 40%), то в поточному році частка жінок залишили керівні пости була менше частки призначених (26% проти 30%).

Обмеження прийому жінок на роботу

Переважна більшість представників компаній заявило про те, що в їхніх організаціях не існує обмежень щодо прийому на роботу жінок.

Чи існує в політиці за наймом Вашої компанії таке поняття, як обмеження на прийом на роботу жінок?

 • ТАК - 3%
 • НІ - 95%
 • Важко - 2%

Тривалість роботи в одній компанії і на одній позиції

 • Жінки є більш лояльними співробітниками: 37% опитаних компаній вони працюють у середньому довше, ніж чоловіки.
 • У 13% опитаних компаній чоловіки міняють місце роботи рідше.
 • У той же час у майже половині (43%) опитаних компаній жінки довше знаходяться на одній і тій же позиції без просування по кар'єрних сходах.

Продолжительность работы в одной компании и на одной позиции

Фактори успіху кар'єрного росту

 • На думку опитаних, у чому фактори кар'єрного успіху збігаються у жінок і чоловіків, а жінкам більшою мірою, ніж чоловікам, для успішного професійного зростання потрібні старанність, адаптивність, вміння вибудовувати відносини з колегами, сім'я.
 • Цікаво, що освіта виявилося тільки на п'ятому місці «за важливістю» для кар'єрного росту жінок.

Наскільки перераховані нижче фактори сприяють просуванню по кар'єрних сходах жінок/чоловіків у Вашій компанії?, % респондентів, які відзначили фактор, як «вкрай важливий» і «важливий»

МЖ
Активність, ініціативність 99 % 99 %
Старанність 76 % 95 %
Адаптивність 72 % 92 %
Вміння вибудовувати відносини з колегами 82 % 92 %
Освіта 86 % 91 %
Вміння "ладити з начальством" 82 % 83 %
Готовність до відряджень 45 % 46 %
Родина 12 % 30 %

Відмінності в рівні винагороди жінок і чоловіків

 • Більшість респондентів відзначають відсутність відмінностей у рівні винагороди у жінок і чоловіків, що займають однакові позиції в компанії.
 • У кожній шостій компанії відзначають, що рівень винагороди у жінок нижче, ніж у чоловіків.

Є відмінності в рівні винагороди у жінок і чоловіків, що займають однакові позиції у Вашій компанії?

 • Відмінностей у рівні винагороди немає - 79%
 • Рівень винагороди жінок нижче, ніж чоловіків - 16%
 • Важко відповісти - 5%

Наявність структур, що захищають інтереси жінок

 • У більшості компаній (86%) відсутні структури, які захищають інтереси жінок.
 • У 8% компаній такі структури є: женсоветы, профспілкові комісії, регіональні структури та ін.
 • Тільки 4% компанії планують створити подібні структури в найближчі 2 роки.

Чи існують у вашій компанії якісь структури, які захищають права та інтереси жінок?

 • НІ - 86%
 • ТАК - 8%
 • Важко - 6%

Внутрішні інформаційні ресурси для жінок

Тільки 8% компаній мають внутрішні інформаційні ресурси, орієнтовані виключно на жінок.

Чи існують у Вашій компанії внутрішні інформаційні ресурси орієнтовані виключно на жінок?

 • НІ - 91%
 • ТАК - 8%
 • Важко - 1%

Програми для жінок/для працюючих мам

 • Серед програм для жінок найбільш поширений гнучкий робочий графік і медична страховка для сім'ї і дітей.
 • Можливість працювати вдома один або кілька днів в тиждень існує в кожній четвертій компанії.
 • Майже п'ята частина компаній надає страхове покриття по вагітності та пологах.
 • Серед програм, перерахованих самими респондентами, найбільш поширені: оплата частини декретної відпустки (з гарантією виходу на роботу) і надання путівок у літні дитячі табори.
 • Чверть отпрошенных компаній не надає додаткових пільг або програм для жінок з дітьми.

Які програми для жінок/жінок з дітьми існують у Вашій компанії?

 • Гнучкий робочий графік - 49%
 • Мед.страховка для сім'ї і дітей - 30%
 • Можливість працювати вдома один або кілька разів на тиждень - 25%
 • Інше - 22%
 • Страхове покриття вагітності та пологів - 18%
 • Корпоративні ясла для дітей/дитячий садок/школа/гуртки - 1%
 • Програм для жінок не передбачено - 25%

Програми адаптації після повернення з декретної відпустки

 • У переважній більшості компаній не існує програм адаптації жінок після повернення з декретної відпустки.
 • За минулі три роки істотно знизилася частка компаній, де такі програми були, з 26% у 2008 році до 8% в 2010.

Чи є у Вашій компанії спеціальні програми, спрямовані на підвищення кваліфікації/адаптації жінок після того, як вони повертаються з декретної відпустки або відпустки по догляду за дитиною?

200820092010
Програм немає 71 % 85 % 89 %
Існують програми 26 % 15 % 8 %
Затруднюясь 3 % 0 % 3 %

Додаткові виплати при народженні дитини

 • Більше половини компаній практикують додаткові виплати по вагітності та пологах, понад встановлених трудовим законодавством.
 • 38% виробляють одноразову виплату при народженні дитини.
 • 22% пропонують додаткові щомісячні виплати.

Чи є у Вашій компанії виплати жінкам, додаткові до обов'язковим за законодавством, у період відпустки по вагітності та пологах, і якщо так, то які?

 • Одноразова виплата при виході у декретну відпустку - 38%
 • Щомісячні виплати понад норм ТК - 22%
 • Одноразова виплата при повернення з декретної відпустки - 3%
 • Додаткових виплат немає - 45%

Тривалість декретної відпустки

 • Як і в минулому році найбільш поширеним терміном декретної відпустки є термін від 12 до 24 місяців: більше 60% співробітниць не працюють від 1 до 2 років після народження дитини.
 • Майже в два рази зросла частка тих, чий декретна відпустка становить менше року.
 • З 20% до 12% скоротилася частка жінок, що йдуть в декрет більш ніж на два роки.

Скільки місяців у середньому жінки у Вашій компанії знаходяться в декретній відпустці?

20092010
1-11 місяців 13 % 25 %
12-24 місяці 57 % 61 %
25-36 місяця 20 % 12 %
Важко 10 % 3 %

Дослідження проведене компанією «PricewaterhouseCoopers».

Тому  

   
 
Розрахунок Рентабельності!

Розрахунок Рентабельності Бізнесу!
У вас є Бізнес-Ідея? На нашому сайті Ви можете розрахувати її Рентабельність в режимі Онлайн!

 
 
Ідеї для Бізнесу з розділу: Нові Ідеї Бізнесу
 
 
Інтернет Брокер. Провідник на фінансові ринки

Інтернет Брокер. Провідник на фінансові ринки

Головний фактор, який гальмує розвиток цього бізнесу - це недовіра клієнтів, страх бути обдуреними. Завдання інтернет брокера доступною мовою пояснювати клієнтові, у що він вкладає свої гроші.


Бізнес на виготовленні подарунків і сувенірів

Бізнес на виготовленні подарунків і сувенірів

У виготовленні подарунків головне визначитися з контингентом ваших майбутніх клієнтів і виготовляти продукцію у відповідності з їх перевагами. Так само потрібно розуміти сезонність товарів, тобто виготовляти подарунки до майбутніх свят.


Стоковий магазин одягу, як варіант для бізнесу. Дитячий СТОК

Стоковий магазин одягу, як варіант для бізнесу. Дитячий СТОК

Магазин стокового одягу орієнтований на людей у яких фінансовий достаток нижче середнього. Особливість СТОК магазинів полягає в частому оновленні продукції.


 

 

 

 

Млин Бізнес ІдейГоловна
Ідеї Бізнесу
Бізнес-Плани
Розвиток Бізнесу
Бізнес Публікації

Як Я заробляю?
Як виробляють ... ?
Збірки бізнес ідей
Саморозвиток
Бізнес книги
Унікальні товари

Бізнес Ідеї 2013 рік змії Бізнес Ідеї 2013
Бізнес Ідеї 2012 рік дракона Бізнес Ідеї 2012
Бізнес Ідеї 2011 рік кролика Бізнес Ідеї 2011Copyright © 2014 | Млин Бізнес Ідей